Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Klem

(c) 2006 Voor Theatergroep Complex

KLEM is geschreven in het kader van het vijftienjarige bestaan van studententheatergroep Complex. Het betreft drie afzonderlijke theaterstukken en een verbindingslijn:

Het Onomkeerbaar Palindroom

De Eerste Dag van de Winter

Het Slacht Offer

“Klem is een mooi, nieuw stuk van Theater Complex uit Breda” (Kees van Meel, Dialoog mei 2006)

“De afwisseling in Klem is groot: het is grof, maar ook intiem en zacht; het kent angst, maar ook dapperheid. En bovenal wordt er met passie gespeeld. De entourage met bedreigingen past natuurlijk in ons huidige wereldbeeld, maar ook zonder die referentie is het een goed stuk te noemen. Veel spelers kunnen hieraan hun hart ophalen en voor het publiek is het een interessante beleving, deze reis door de beklemmingen die ons elke dag kunnen overkomen.
En misschien nog wel het aardigst van alles: er ligt weer een stuk klaar dat erom vraagt om vaker gespeeld te worden, ook zonder een feestelijke aanleiding.”

%d bloggers liken dit: